Kontrakt

Zasady uczestnictwa w zajęciach w gabinecie STONOGA:

Zobowiązania terapeuty:

1. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym, na podstawie diagnozy i omówionym z rodzicami/opiekunami, planem.

2. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.

3. Stałe informowanie rodziców/opiekunów o postępach dziecka.

4. Przeprowadzenie okresowej, bezpłatnej kontroli postępów przebiegu terapii.

Zobowiązania rodziców/opiekunów:

1. Dostarczenie terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz dotyczących dotychczasowych diagnoz oraz prowadzonych terapii mogących mieć jakikolwiek związek z aktualnymi problemami dziecka.

2. Stosowanie się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

3. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie, nie zmniejsza również ich ceny.

4. Rodzic/opiekun ma prawo uczestniczyć w zajęciach lecz terapeuta może poprosić rodzica/opiekuna o opuszczenie sali.

Rozliczanie zajęć:

Opłata za zajęcia wnoszona jest przez rodzica/opiekuna z góry, na początku miesiąca za najbliższy miesiąc lub każdorazowo przed zajęciami. W przypadku zajęć, które zostały opłacone i nie odbyły się (a zostały odwołane w terminie), opłata przechodzi na kolejny miesiąc.

Odwoływanie zajęć:

1. Zajęcia należy odwoływać do końca dnia poprzedzającego planowaną terapię.

2. Opłata za zajęcia odwołane w dniu planowanej terapii do godziny 9:00 wynosi 50% ceny.

3. Opłata za zajęcia odwołane później niż do godziny 9:00 w dniu terapii lub nieodwołane wynosi 100% ceny.

4. Zajęcia odwołane przez terapeutę powinny zostać odrobione w najbliższym możliwym do uzgodnienia terminie.

5. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze zbyt późno odwołanymi lub nieodwołanymi zajęciami należy uiszczać wraz z opłatą za kolejną terapię.

6. Sytuacje losowe uniemożliwiające udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Aby odwołać zajęcia oraz w innych kwestiach  dotyczących terapii należy telefonicznie skontaktować się bezpośrednio z terapeutą prowadzącym zajęcia.

 

Podziel się

Delicious