Usługi geotechniczne

Usługi geologa

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z koniecznością skorzystania z usług wielu osób wyspecjalizowanych w danych dziedzinach. Nikt nie jest w stanie samodzielnie wybudować domu, chociażby bardzo tego chciał i posiada do tego wszelkie umiejętności. Niestety niektórych wymagań i przepisów nie można obejść. Spośród wielu osób zatrudnianych w okresie budowy, jednymi z nich są geodeci i geolodzy. Wielu inwestorów, zwłaszcza tych, dla których jest to pierwsza budowa, nie zdaje sobie sprawy, że te dwie osoby pełnią całkiem odrębne funkcje na placu budowy, mylnie utożsamiając je z jednym zawodem. Jednak różnice, jakie ich dzielą są diametralne.

Czym zajmuje się geolog

Geolog jest osoba, która pomaga w określeniu rodzaju gleby i wód gruntowych znajdujących się na danej działce przeznaczonej pod zabudowę. Jest to osoba niezbędna do wykonania opinii glebo technicznej, która jest jednym z wielu dokumentów wymaganych jako załączniki przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. Jego zadaniem jest wykonanie co najmniej trzech, a najlepiej czterech odwiertów, które określają skład gruntu, jego nośność, a także przepuszczalność wód gruntowych. Pozostając przy wodach gruntowych, do jego zadań należy też określenie ich poziomu, a także miejsc, w których będą się one zatrzymywały w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych i roztopów w okresie wiosennym. Niekiedy sama opinia jest niewystarczająca, wtedy też geolog musi wykonać szereg dodatkowych badań rozszerzonych, które dają pełny ogląd sytuacji.

Zobacz także:

Do czego potrzebne są usługi geologa

W wielkim skrócie do poprawnego zaprojektowania budynku. Objaśniając, badania geotechniczne dają szereg istotnych informacji, na temat gruntu, w którym ma zostać osadzony budynek. To na tej podstawie dobierane są fundamenty oraz jego izolacje, które odpowiedzialne są za późniejszy stan techniczny domu. Źle wykonane lub brak badań geotechnicznych może skutkować, źle dobranymi fundamentami, a co w następstwie może doprowadzić do nadmiernego osiadania budynku, pękania ścian, a nawet całkowitej dewastacji domu i konieczności jego rozbiórki ze względu na zagrożenie katastrofa budowlana.

Ile zapłacę dla geologa

Koszta związane z pracami wykonywanymi, przed rozpoczęciem prac budowlanych przez geologa wahają się w granicach od 1000 do 1500 złotych. W głównej mierze są one zależne od ilości wykonywanych odwiertów oraz skomplikowania gruntu na danej działce. Każdy kolejny odwiert badawczy gruntu to dodatkowa kwota rzędu od 150 do 400 złotych w zależności od lokalizacji w kraju.

Co powinienem przekazać dla geologa

Pierwsza informacja z pewnością będzie numer działki, tak aby dany ekspert wiedział, na której działce ma wykonać odpowiednie odwierty i prace badawcze. Drugą informacja jest natomiast to, czy dom będzie posiadał podpiwniczenie, czy też nie. Ta informacja ma ogromny wpływ na głębokość wykonywanych odwiertów. Bez jej przekazania może się okazać, że badania są niewiarygodne.

Czym zajmuje się geodeta

Usługi geodety, są nieco innymi usługami niż te świadczone przez geologa. Jego praca jest wykonywana zarówno na początku, jak i także na końcowym etapie budowy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych jego zadaniem jest określenie granic działki i przygotowanie mapy do celów projektowych. To on przekazuje wszelkie informacje o istniejących możliwych przyłączach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. Mapa do celów projektowych została- opracowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania, który określony jest dla danej działki budowlanej. Geodeta określa dokładną lokalizację budynku, wyznaczając miejsce rozpoczęcia prac. Po zakończeniu prac budowlanych do zadań geodety należy natomiast naniesie budynku, wraz z wszelkimi innymi obiektami na mapę działki, a także zaznaczenie na niej przyłączy prowadzących do budynku. Mapa sytuacyjno-wysokościowa wykonana przez geodetę jest także jednym z obowiązkowych dokumentów, który musi zostać dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę. Wszelkie wytyczne ustalone przez geodetę są niezwykle istotne dla wykonawców, pozwalają one wykonać im pracę zgodnie z literą prawa budowlanego. Geodeta ma za zadanie także dokonać wszelkiego rodzaju niezbędne wpisu, opatrzone stosowną pieczęcią w dzienniku budowy, które pozwolą na jej zamknięcie bez problemowych sytuacji.

Ile zapłacę za usługi geodety

Usługi geodezyjne są bardzo indywidualną sprawą w naszym kraju. Wszystko zależne jest od wielkości zabudowy i samej działki, a także prac niezbędnych do wykonania mapy do celów projektowych. Ceny wahają się w granicach od 1000 złotych wzwyż. Nie należy jednak oszczędzać na geodecie, gdyż to właśnie od niego zależy bardzo wiele kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem budowy, jak także i odbioru samego budynku. Czas oczekiwania na kompletne dokumenty geodezyjne zamyka się najczęściej w danym miesiącu. Po tym okresie jest już gotowa mapka, z którą można udać się do projektanta, który to na jej podstawie dobierze gotowy lub wykonać indywidualny projekt domu.

Co powinieneś przekazać dla geodety? Przede wszystkim numer działki, a także wszelkie uwagi pochodzące od projektanta, które naniesione na mapki pomogą mu w poprawnym zaprojektowaniu budynku.