Budowa drewnianych domów – formalności do załatwienia

Budowa domów

Domy drewniane - budowa

Tak samo jak w przypadku budowy domu tradycyjnego, murowanego, tak i przy budowie domu drewnianego wymagane są określone pozwolenia. W 2017 roku procedura nieco się uprościła, więc część prac budowlanych wystarczy zgłosić jedynie do lokalnego urzędu. Natomiast jeśli planujemy tylko budowę małego domku drewnianego, sezonowego, to nawet nie musimy ubiegać się o pozwolenie. Prawo budowlane traktuje domy murowane i całoroczne domy drewniane https://domyhbe.pl/pl, w podobny sposób. Należy zgłosić chęć budowy i otrzymać pozwolenie. Poniżej szczegółowy opis  kolejnych kroków, jakie należy podjąć, aby móc legalnie zbudować dom drewniany.

 

Zgłoszenie a pozwolenie na budowę domu drewnianego

 

Budowa domów
Domy drewniane – budowa

Standardowo zgłoszenie chęci budowy domu wiąże się z oczekiwaniem na decyzję, która powinna być wydana w ciągu dwudziestu jeden dni. Natomiast okres oczekiwania na pozwolenie na budowę może sięgać sześćdziesięciu pięciu dni. Dodatkowo przewidziane zostało kolejne czternaście dni na odwołanie od decyzji, które mogą złożyć, np. osoby mieszkające w okolicy lub główny zainteresowany, jeśli decyzja okazała się odmowna.Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku, kiedy dom drewniany będzie miał wpływ na obszar znajdujący się poza wyznaczoną działką. Głównie chodzi o emitowanie uciążliwego zapachu, hałasu lub budynek będzie na tyle wysoki, że ograniczy dostęp do światła słonecznego innym mieszkańcom okolicznych działek. Sąsiedzi muszą dysponować możliwością wyrażenia swojej opinii w tej sprawie.

Pozwolenie na budowę jest wymagane również w przypadku, gdy dom ma stanąć na terenie chronionym. Urzędnicy muszą mieć wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić, czy inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Jeśli do budowy domu wymagane jest pozwolenie, to trudniejsze staje się uzyskanie kredytu, ponieważ banki często wymagają przedstawienia wszystkich stosownych dokumentów i decyzji urzedu, nim dojdzie do negocjacji kredytu.Jeżeli popełnimy błędy w dokumentach, wystawienie decyzji może się przedłużyć, ale nie prowadzi bezpośrednio do odrzucenia wniosku. Musimy jedynie donieść brakujące dokumenty lub poprawić te, które złożyliśmy. Najbezpieczniej będzie, jeżeli nasz plan działania będzie przewidywał poślizg czasowy związany z ewentualnymi pomyłkami. Dzięki temu nie będziemy musieli przenosić terminów konsultacji z bankiem czy wybraną firmą budowlaną.

Gdy złożymy poprawnie wszystkie dokumenty, urząd ustala strony postępowania, np. pomiędzy osobą chcącą zbudować dom, a jej sąsiadami. Obie strony zostają o tym poinformowane, urząd wystawia decyzję, a potem następuje czas na odwołanie.Zgłoszenie budowy jest o wiele prostsze i krótsze. W urzędzie należy złożyć wymagane dokumenty, później urząd ma trzy dni na zamieszczenie informacji o planach budowy w biuletynie informacji publicznej. Następnie w ciągu dwudziestu jeden dni może zostać wydana decyzja odmowna. Jeżeli taka decyzja się nie pojawi, należy uznać, że nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących budowy (można ubiegać się o decyzję wcześniej).

 

Niezbędne dokumenty wymagane przy budowie domu drewnianego

 

Pierwszym krokiem jest przedstawienie swojej prośby w Urzędzie Powiatowym, Urzędzie Gminnym lub Dzielnicowym. Warto przeznaczyć dużo czasu na uporanie się z dokumentami, ponieważ niekiedy urzędnicy wymagają dodatkowych zaświadczeń czy odsyłają do innych urzędów. Trzeba się na to przygotować i mieć odpowiedni zapas czasu. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze udanie się do stosownego urzędu i zebranie wszystkich potrzebnych informacji, aby być przygotowanym w razie, gdyby nowe przepisy wymagały dodatkowych dokumentów.

Zarówno w przypadku zgłoszenia, jak i pozwolenia na budowę, należy posiadać cztery podstawowe dokumenty. Wśród nich znajdziemy projekt budowlany, w skład którego wchodzą: projekt zagospodarowania działki (granice działki, planowane budynki, system odprowadzania ścieków, projekt uzbrojenia działki) oraz plan architektoniczno-budowlany, czyli sam projekt domu drewnianego https://domyhbe.pl/pl/projekty. Poza tym niezbędne jest potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością, np. akt własności. Kolejnym ważnym dokumentem jest zaświadczenie potwierdzające kwalifikację projektanta (potwierdzenie, że należy do izby samorządu zawodowego). Następny dokument, to decyzja o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla interesującej nas lokalizacji. Jeżeli planujemy, aby na danej działce znalazł się budynek przeznaczony na cele zarobkowe (sklep, salon usługowy), to również należy otrzymać stosowne zaświadczenie i potwierdzenie zapłaty.

Warto zaznaczyć, że jeśli wszystko zostało poprawnie zatwierdzone, a urząd wydał decyzję pozytywną, prace budowlane należy rozpocząć w terminie do trzech lat od decyzji. Jeśli tak się nie stanie, należy ubiegać się po pozwolenie jeszcze raz. Za rozpoczęcie budowy uznaje się przeprowadzenie prac przez geodetę, zagospodarowanie placu budowy poprzez tymczasowe obiekty służące do budowy domu czy wykonanie przyłączy do infrastruktury.