Notariusz kto to i co robi?

Notariusz kto to i co robi?

Notariusz kto to i co robi?

Notariusz kto to i co robi? Notariusz to urzędnik publiczny, który ma za zadanie uwierzytelnianie czynności prawnych oraz dokumentów. Notariusz jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności notarialnych zgodnie z obowiązującym prawem i etyką zawodową.

Do podstawowych obowiązków notariusza należy:

 • uwierzytelnianie podpisów i dokumentów,
 • sporządzanie aktów notarialnych (np. aktów darowizny, aktów poświadczenia dziedziczenia, protokołów dziedziczenia, umów przedwstępnych),
 • dokonywanie potwierdzenia tożsamości stron,
 • dokonywanie tłumaczeń,
 • doradztwo prawnicze.

Notariusz jest odpowiedzialny za zgodność czynności notarialnych z prawem oraz za ich rzetelne przeprowadzenie.

Ścieżka kariery notariusza

Ścieżka kariery notariusza w Polsce wygląda następująco:

 1. Ukończenie studiów prawniczych na uczelni wyższej.
 2. Odbycie aplikacji notarialnej, która trwa co najmniej 2 lata. Podczas aplikacji notarialnej aplikant zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu notariusza. Aplikacja kończy się egzaminem państwowym.

  Notariusz kto to i co robi?
  Notariusz kto to i co robi?
 3. Uzyskanie wpisu na listę notariuszy prowadzoną przez Krajową Radę Notarialną.
 4. Podjęcie pracy w kancelarii notarialnej lub założenie własnej kancelarii notarialnej.

W Polsce notariusz może wykonywać swój zawód tylko w formie kancelarii notarialnej. Kancelaria notarialna jest samodzielną jednostką organizacyjną, która prowadzi rejestr czynności notarialnych oraz archiwum akt notarialnych.

Po uzyskaniu wpisu na listę notariuszy, notariusz ma obowiązek regularnego odbywania szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji.

W jakich sprawach korzystamy z usług notariusza?

Usługi notariusza są niezbędne w wielu sytuacjach, gdy konieczne jest dokonanie czynności prawnej, która wymaga uwierzytelnienia podpisów oraz dokumentów. Oto niektóre z najczęstszych sytuacji, w których korzystamy z usług notariusza:

 1. Kupno lub sprzedaż nieruchomości – notariusz sporządza akt notarialny, który zawiera warunki umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, a także potwierdza tożsamość i podpisy stron.
 2. Sporządzenie testamentu – notariusz może pomóc w sporządzeniu testamentu, który określa, co ma się stać z majątkiem po śmierci testatora.
 3. Wprowadzenie zmian w aktach stanu cywilnego – notariusz może dokonać potwierdzenia tożsamości i podpisów stron oraz dokonać wpisu zmian w aktach stanu cywilnego (np. zawarcie małżeństwa, zmiana nazwiska).
 4. Sporządzenie pełnomocnictwa – notariusz może sporządzić dokument pełnomocnictwa, który pozwala na reprezentowanie innej osoby w konkretnych sprawach.
 5. Sporządzenie umowy przedwstępnej – notariusz może pomóc w sporządzeniu umowy przedwstępnej, która określa warunki przyszłej transakcji.
 6. Przeprowadzenie dziedziczenia – notariusz może dokonać potwierdzenia tożsamości i podpisów spadkobierców oraz sporządzić protokół dziedziczenia, który określa, kto jest spadkobiercą i jaki jest podział majątku.
 7. Sporządzenie aktów notarialnych w innych sprawach – notariusz może sporządzić akty notarialne w innych sprawach, takich jak umowy spółek, umowy leasingowe, umowy o przeniesienie praw autorskich czy umowy o zastaw.

Wszystkie te czynności wymagają uwierzytelnienia notarialnego, które gwarantuje ich ważność prawną i chroni interesy stron.

Jakiemu notariuszowi zaufać?

Wybór odpowiedniego notariusza jest ważny, ponieważ to od niego zależy prawidłowość przeprowadzenia czynności notarialnej oraz jej ważność prawną. Oto kilka wskazówek, które pomogą w wyborze odpowiedniego notariusza:

 1. Sprawdź opinie o notariuszach w Internecie – można poszukać opinii o notariuszach na stronach internetowych, forach dyskusyjnych lub w mediach społecznościowych.
 2. Wybierz notariusza z dobrymi referencjami – można poprosić znajomych, rodzinę lub prawników o polecenie dobrego notariusza. 
 3. Sprawdź doświadczenie notariusza – warto wybrać notariusza, który ma doświadczenie w przeprowadzaniu czynności notarialnych w danej dziedzinie prawa. Na przykład, jeśli chodzi o kupno lub sprzedaż nieruchomości, warto wybrać notariusza, który specjalizuje się w tej dziedzinie.
 4. Sprawdź, czy notariusz jest zarejestrowany w Krajowej Radzie Notarialnej – każdy notariusz musi być zarejestrowany w Krajowej Radzie Notarialnej, która jest organem nadzorczym nad notariuszami w Polsce.

Ile kosztują usługi notarialne w Polsce?

Koszt usług notarialnych w Polsce zależy od rodzaju czynności notarialnej oraz od wynagrodzenia notariusza. W Polsce ceny usług notarialnych są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości i regulowane przez ustawę o kosztach sądowych i notarialnych.

Notariusz może pobierać wynagrodzenie za swoje usługi w formie opłaty stałej lub opłaty procentowej. W przypadku opłaty stałej, koszt usługi notarialnej jest ustalany z góry i zależy od rodzaju czynności notarialnej. W przypadku opłaty procentowej, koszt usługi notarialnej zależy od wartości transakcji lub czynności, którą notariusz przeprowadza.

Oto przykładowe stawki opłat notarialnych obowiązujące w Polsce:

 • za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości o wartości do 10 000 zł – 500 zł netto
 • za sporządzenie testamentu – 200 zł netto
 • za przeprowadzenie dziedziczenia na podstawie ustawy – 500 zł netto
 • za potwierdzenie tożsamości – 30 zł netto
 • za potwierdzenie podpisu – 30 zł netto

Stawki te są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od regionu i konkretnego notariusza. Warto dopytać notariusza o koszty przed przystąpieniem do przeprowadzenia czynności notarialnej.

Kancelaria Notarialna Pacuła
ul. Opoczyńska 4A lok. 5
02-526 Warszawa – Mokotów
22 121 67 85