Ortopeda w Szczecinie skutecznie leczy skoliozę u ludzi w każdym wieku

Skolioza jest deformacją szkieletu, objawiającą się bocznym przemieszczeniem kręgosłupa. Bocznemu skrzywieniu kręgosłupa towarzyszy zwykle zmiana pozycji kręgów w kierunku przednio-tylnym. Stopniowo choroba komplikuje się przez deformację klatki piersiowej, kości miednicy i uszkodzenie narządów wewnętrznych. W większości przypadków patologia zaczyna się rozwijać w wieku od 5 do 15 lat, kiedy następuje aktywne tworzenie układu mięśniowo-szkieletowego. Już powstająca krzywizna jest stopniowo zaostrzona. Leczenie skoliozy powinno być kompleksowe. Poszukując specjalisty leczącego skoliozę na Pomorzu, można udać się do ortopedy w Szczecinie, zaleci on specjalne ćwiczenia, procedury terapeutyczne i w razie potrzeby interwencje chirurgiczne.

Czym jest skolioza i dlaczego warto skorzystać z konsultacji ortopedy w Szczecinie?

Skolioza może być stanem wrodzonym lub nabytym. Jest to najczęstszy rodzaj deformacji szkieletu. We wczesnych stadiach powstawania skrzywienie ortopeda może wykryć tylko za pomocą radiografii, ale później skolioza zaczyna objawiać się zewnętrznymi objawami. Znacznemu skrzywieniu kręgosłupa może towarzyszyć niewydolność oddechowa, ból w klatce piersiowej i plecach. Na starość choroba może być znacznie skomplikowana. Ortopeda w Szczecinie https://ortho-expert.pl zaleci jak najszybsze rozpoczęcie leczenia tej patologii.

Diagnoza skoliozy zlecana przez ortopedę – Szczecin jest miejsce wykonywania badań

W przypadku wykrycia objawów skoliozy należy umówić się na wizytę u ortopedy. Lekarz przeprowadza ogólne badanie, w tym ocenę stopnia fizjologicznego skrzywienia kręgosłupa i badanie stawów. Bada również klatkę piersiową i mięśnie, aby wykryć dodatkowe objawy choroby. Badanie odbywa się w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej. Dane uzyskane podczas badania są wystarczające do wykrycia skoliozy, jednak w celu ustalenia stopnia deformacji kości i poszukiwania powikłań ortopeda zaleca inne badania:

  • Rentgen kręgosłupa. Korzystając z pomocy doświadczonego ortopedy, Szczecin wyróżnia się na tle innych miast wysokiej, jakości diagnostyką, zapewniając dokładną ocenę stanu kręgosłupa, jako całości. Podczas badania pacjent jest proszony o przyjęcie pozycji stojącej lub leżącej. W razie potrzeby wykonuje się lekkie rozciąganie kręgosłupa. Na podstawie zdjęć ortopeda ocenia stopień skoliozy. Aby kontrolować leczenie i ocenić szybkość postępu choroby, ortopeda przeprowadza radiografię kręgosłupa 1-2 razy w roku.
  • Inne metody obrazowania kręgosłupa. W dzieciństwie należy regularnie odwiedzać ortopedę, aby lekarz mógł przeprowadzić wizualne badanie kości dziecka, biorąc pod uwagę rozwój układu mięśniowo-szkieletowego. Jeśli to konieczne, specjalista przeprowadza trójwymiarowe badanie ultrasonograficzne kręgosłupa, obejmujące obrazowanie kości za pomocą fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości.
  • Rezonans magnetyczny kręgosłupa jest najdokładniejszym badaniem przepisanym w celu znalezienia przyczyny skoliozy. Wyniki MRI to obrazy tkanek w różnych płaszczyznach i przekrojach.

Ortopeda w Szczecinie przeprowadza zachowawcze leczenie skoliozy

Jeśli kąt krzywizny kręgosłupa nie przekracza 40 stopni, ortopeda przeprowadza zachowawcze leczenie skoliozy, mające na celu zapobieganie dalszemu postępowi choroby. Przy znacznym odkształceniu leczenie odbywa się w szpitalu. W leczeniu dzieci głównym zadaniem jest terminowa normalizacja kształtu kręgosłupa.

Zastosowanie urządzeń ortopedycznych w celu wyeliminowania pierwotnej przyczyny skoliozy i prawidłowego rozkładu obciążenia w różnych częściach kręgosłupa. W zależności od danych diagnostycznych ortopeda przepisuje pacjentowi specjalne buty lub gorset. Zastosowanie gorsetów wykazuje doskonałe wyniki w okresie wzrostu kości, jednak innym pacjentom przepisuje się inne leczenie.

Ćwiczenia terapeutyczne mają na celu normalizację kształtu kręgosłupa i zmniejszenie obciążenia stawów. Gimnastyka przeciw skoliotyczna jest odpowiednia dla pacjentów w każdym wieku. Ortopeda w Szczecinie https://ortho-expert.pl/lekarze/ pokazuje pacjentowi, w jaki sposób niektóre ćwiczenia należy wykonać, aby przyniosły oczekiwany efekt. Część ćwiczeń jest zalecana do codziennego wykonywania w domu. Gimnastykę można połączyć z noszeniem gorsetu i butów ortopedycznych. Ortopeda stosuje bezpieczne metody korekcji skoliozy, koncentrując się na płci, wieku i indywidualnej historii choroby pacjenta. W razie potrzeby może zalecić konsultację z kardiologiem, pulmonologiem lub innym lekarzem w celu leczenia powikłań choroby.

Zalecenia do chirurgicznego leczenia skoliozy

Głównym wskazaniem do interwencji chirurgicznej jest znaczne skrzywienie kręgosłupa (ponad 45 stopni). Jednocześnie ortopeda wstępnie ocenia skuteczność leczenia zachowawczego i ogólny stan zdrowia pacjenta. Chirurgiczne leczenie skoliozy polega na zastosowaniu specjalnych struktur, które ustawiają kręgosłup w prawidłowej pozycji. Lekarz używa tytanowych płyt, śrub i innych metalowych konstrukcji, aby zmienić kształt kręgosłupa. Aby uzyskać dostęp do kości, chirurg najpierw wykonuje nacięcie tkanki miękkiej w przestrzeni międzyżebrowej. Podczas operacji eliminowany jest ucisk rdzenia kręgowego i narządów klatki piersiowej.