Wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie budynki powinny być wyposażone w różnego rodzaju urządzenia i sprzęt ppoż. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być odpowiednio zaprojektowane, dobrane i wykonane. Zarówno projekt jak i realizację należy uzgodnić ze specjalistą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia tych urządzeń do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Kwestia przeprowadzanych prób i kontroli jest niesamowicie ważna, ponieważ tylko tak można potwierdzić poprawne działania danego sprzętu. W przypadku zagrożenia lub podczas pożaru może to uratować życie mieszkańców.

Jakie urządzenia zabezpieczą dom na wypadek pożaru?

Wyposażenie przeciwpożarowe budynków można podzielić na dwie grupy:
– urządzenia ppoż.,
– podręczny sprzęt ppoż.,

Urządzenia przeciwpożarowe

Służą one do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Wyróżniamy ich kilka rodzajów między innymi: stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie. Do urządzeń przeciwpożarowych należą takie środki jak:

– stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające – tryskaczowe, zraszaczowe, instalacje gaśnicze proszkowe itp.,
– dźwiękowe systemy ostrzegawcze – umożliwiające przekazywanie ostrzegawczych i ewakuacyjnych komunikatów głosowych,
– system sygnalizacji pożarowej  czyli urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, które służą do automatycznego i ręcznego wykrywania pożaru, alarmowania o zagrożeniu oraz przekazywania informacji za pośrednictwem specjalnego systemu do straży pożarnej,
– instalacje oświetlenia ewakuacyjnego – załączające się w momencie zaniku napięcia, oświetlają drogę ewakuacyjną i wskazując kierunek wyjścia,
– hydranty i zawory hydrantowe – służą do gaszenia wczesnego pożaru za pomocą nawodnionej instalacji wodnej,
– przeciwpożarowe klapy odcinające – instalowane na kanałach wentylacyjnych na granicach stref pożarowych, zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru przez instalację wentylacji,
– urządzenia oddymiające – odprowadzają szkodliwe dla ludzi spaliny, umożliwiając sprawną i szybką ewakuację mieszkańców.

Podręczny sprzęt ppoż

Oddzielną grupę urządzeń służących do zabezpieczania mieszkań i domów przed szkodliwym działaniem pożarów stanowi  podręczny sprzęt ppoż. Są to urządzenia uruchamiane ręcznie i przeznaczony do gaszenia pożarów w pierwszej fazie jego powstania. Ich głównym celem jest zapobiegnięcie dalszego rozprzestrzeniania się zagrożenia. Główną cechą tego sprzętu jest mały ciężar i proste zasady korzystania, dzięki czemu w razie potrzeby mogą użyć go osoby bez dodatkowego przeszkolenia przeciw pożarniczego. Sam sposób użycia jest zazwyczaj opisany na etykiecie i instrukcji obsługi. Do tej grupy sprzętu ppoż zaliczamy:

  • Hydronetki – służą do podawania strumienia wody za pomocą pompy ręcznej wbudowanej w urządzenie. Woda zazwyczaj znajduje się w plastikowym zbiorniku o pojemności ok. 15 – 20 litrów i przez wąż zakończony prądownicą wypychana jest na źródło ognia. Podczas gaszenia ognia hydronetką druga osoba powinna uzupełniać wodę w pojemniku przez co praca nie będzie zaburzona. Hydronetka sprawdza się przy gaszeniu małych pożarów.
  • Gaśnice – najpopularniejszy i najczęściej wykorzystywany sprzęt ppoż. Ceniony jest głównie za swoją niewielką wagę oraz prostotę obsługi. Mniejsze gaśnice z reguły ważą 1-2 kg i stosuje się je np. w samochodach, natomiast większe (około 10-15 kg) w obiektach publicznych, mieszkaniach czy też zakładach przemysłowych. Najpopularniejsze są gaśnice proszkowe i śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest skroplony pod ciśnieniem  CO2.
  • Agregaty gaśnicze – są większe i zawierają więcej środka gaśniczego niż zwykłe gaśnice. Ich waga kształtuje się między 25 a 50 kg, podawana jest na źródło ognia przez specjalny odcinek węża i dyszę. Do miejsca pożaru przewozi się je na specjalnych wózkach, które mają ułatwiać ich transport. Agregaty gaśnicze wchodzą w skład wyposażenia chroniącego miejsca szczególnie narażone na pożar lub takie, w których pożar jest trudny do opanowania. Mowa tutaj przede wszystkim o stacjach benzynowych, lakierniach, warsztatach samochodowych czy też hangarach lotniczych.
  • Koce gaśnicze – to również element przenośnego sprzętu ppoż. w który należy wyposażyć swoje mieszkanie czy też dom. Służą one do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonane są z włókna szklanego i mają powierzchnię ok. 3 m2. Przykrywa się nim szczelnie małe płonące przedmioty lub np. beczki z palącą się cieczą.

Podsumowanie

Właściwe wyposażenie domu czy też mieszkania w sprzęt ppoż. a jednocześnie odpowiednia kontrola urządzeń przeciwpożarowych zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom domu. Przy projektowaniu i instalacji takich urządzeń, należy koniecznie skorzystać z rad specjalistów. Tylko dzięki temu można być pewnym skuteczności ich działania w momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego czy też podczas samego pożaru budynku.