Prawo, czy warto wybrać tą ścieżkę kariery?

Studia prawnicze wiążą się ze sporą ilością nauki, która jest bardzo trudna do opanowania. Ilość paragrafów i szczegółowych zapisków w licznych dokumentach sprawia, że trzeba drobiazgowo i systematycznie podejść do zdobywanej wiedzy. Po skończonych studiach należy rozpocząć aplikację, która w późniejszym czasie umożliwi podjęcie pracy jako: adwokat, notariusz, prawnik, prokurator lub sędzia.

Wybór aplikacji ma znaczenie, czyli krótko o każdej z nich

Paragrafy, ustępy, kodeksy, ustawy to tylko część wiedzy, jaką zdobywa się w czasie pięcioletnich studiów prawniczych. Kolejnym, koniecznym etapem edukacji jest wybór specjalizacji zwanej aplikacją: adwokacką, notarialną, prokuratorską lub sędziowską. Wymienione aplikacje znacznie różnią się między sobą, zwłaszcza specyfiką późniejszej pracy zawodowej. Uprawnienia, obowiązki, wynagrodzenie i wiele innych, to aspekty, które powinno się wziąć pod uwagę przy wyborze późniejszej specjalizacji po ukończonych studiach prawniczych. Dlatego przyszły adwokat, radca prawny lub notariusz powinien zapoznać się z ich charakterystyką, którą przedstawiono poniżej.

Prokurator pracuje w sądzie, gdzie zajmuje się sprawami kryminalnymi. Nadzoruje przebieg wszelkich czynności, takich jak zebranie materiału dowodowego, postawienie zarzutów, udział w rozprawie, aż do jej zakończenia. Pełni rolę oskarżyciela w sądzie. Jest to osoba, która ściśle współpracuje ze służbami mundurowymi (policją, strażą pożarną i innymi) oraz specjalistami w swoich dziedzinach. Zdobycie uprawnień prokuratorskich jest bardzo trudne, gdyż niewielu osobom udaje się zakończyć pozytywnie tą ścieżkę zawodową. Po skończonych studiach, absolwent prawa musi podjąć się edukacji na aplikacji ogólnej, aby móc przystąpić do kolejnej – aplikacji prokuratorskiej. Pensja uzależniona jest od posiadanego doświadczenia oraz od uzyskanego dodatku funkcyjnego, który z czasem rośnie.

Adwokat w sądzie pełni rolę obrońcy, ale i przedstawiciela swojego klienta w placówkach publicznych i firmach. Jest to specjalizacja, która cieszy się największym zainteresowaniem ze strony absolwentów. To także jeden z najbardziej prestiżowych zawodów, obdarzony również sporym zaufaniem publicznym. Chcąc zyskać uprawnienia prawnicze należy po skończonych studiach udać się na aplikację adwokacką, która zakończona jest egzaminem zawodowym. Do głównych obowiązków adwokata należy: sporządzanie opinii i dokumentów, reprezentowanie klienta w urzędach i w innych instytucjach, udzielanie porad prawnych. Uznaje się, że prawnik może być tak zwanym wolnym strzelcem lub pracować w kancelarii prawniczej (założonej przez siebie lub przez bardziej doświadczonych kolegów). Wynagrodzenie początkującego absolwenta aplikacji prawniczej jest bardzo zróżnicowane i uzależnione od miejsca podjętej pracy. Oczywiście, tu także wpływ na pensję ma posiadane doświadczenie, które można zacząć już zdobywać w czasie studiów wybierając się na praktyki, staże czy wolontariat.

Radca prawny posiada podobne uprawnienia jak adwokat, jednak nie może reprezentować swojego klienta w urzędach czy sądach. Podobnie jak prawnik, udziela porad prawnych, sporządza dokumenty. Swoje usługi oferuje wielu osobom prywatnym, instytucjom publicznym oraz podmiotom gospodarczym. Ścieżka kariery jest również bardzo zbliżona do adwokackiej, ponieważ po studiach należy ukończyć aplikację radcowską. Jest ona zakończona egzaminem zawodowym, po którym można uzyskać tytuł radcy prawnego o ile wynik testu był pozytywny. Zarobki, podobnie jak i we wcześniejszych przypadkach uzależnione są od wybranego miejsca pracy, doświadczenia oraz ilości spraw.

Notariusz podobnie jak adwokat może założyć własną kancelarię. Zajmuje się on przede wszystkim dokumentami, depozytami i sporadycznie poradami prawnymi. Po studiach prawniczych wystarczy ukończyć aplikację notarialną, która umożliwia podjęcie pracy w zawodzie notariusza.

Ostatnią, ale najbardziej odpowiedzialną jest specjalizacja sędziowska. W hierarchii prawniczej sędzia zajmuje najwyższe stanowisko. Jego funkcja wiążę się z największą odpowiedzialnością, ale i autorytetem w otoczeniu. To od niego zależy los oskarżonego w czasie rozprawy, a podjęcie decyzji w wielu przypadkach jest bardzo trudne. Warto wspomnieć, że sędziego chroni immunitet. Aby móc wykonywać zawód sędziego powinno się ukończyć studia prawnicze, aplikację ogólną oraz aplikację sędziowską. Wynagrodzenie sędziego jest wyższe niż prokuratora. Dodatkowo rośnie wraz z doświadczeniem oraz dodatkami, które może otrzymać pracownik.

Prawo, czy warto je wybrać?

Pragnąć podsumować poruszony temat studiów prawniczych i dostępnych specjalizacji należy stwierdzić, iż warto rozważyć ten kierunek. Przyszły student powinien wziąć pod uwagę swoje zainteresowania oraz umiejętności, a dopiero potem prestiż i dobre wynagrodzenie, jakie można zyskać pracując jako adwokat czy sędzia. Kierunek ten nie należy do łatwych, jednak potrafi dać sporo satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Dodatkowo, jest to zawód dla osób, które lubią stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.