Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – jak wygląda praca w zawodzie? 

Nabycie nieruchomości komercyjnej nie kończy się na zainwestowaniu pieniędzy i zbieraniu profitów z zakupionego budynku lub lokalu. Jeśli chcesz mieć pewność, że twoje pieniądze się zwrócą, a nieruchomość będzie przynosić duże dochody musisz znaleźć profesjonalnego zarządcę. Dzięki jego wiedzy i umiejętnościom nieruchomość będzie zarabiać na siebie i zostanie utrzymana w dobrym stanie przez wiele kolejnych lat. Na jakie cechy zarządcy zwracać uwagę i na czym właściwie polega zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi?

Czym zarządza zarządca nieruchomości?

Budynek komercyjny może przynosić właścicielowi ogromne dochody, pod warunkiem że zleci zarządzanie firmie, która ma doświadczenie w opiece nad nieruchomościami. Zarządzanie to szereg działań, które musi wykonać zarządca:

1) prowadzenie książki obiektu i dokumentacji technicznych

2) zlecanie prac remontowych oraz prac konserwacyjnych

3) bieżąca obsługa techniczna

4) okresowe przeglądy instalacji

5) zatrudnianie ekipy, która utrzymuje czystość w budynku oraz w jego pobliżu

6) negocjowanie warunków umów z firmami wynajmującymi powierzchnię

7) prowadzenie księgowości oraz obsługa należności finansowych

8) reprezentowanie właściciela budynku

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w praktyce

zarządzanie nieruchomościami

Zarządca nieruchomości komercyjnych musi wiedzieć, że podstawowym celem jego klienta jest zysk. Jego głównym zadaniem jest więc pilnowanie, aby powierzony mu pod opiekę budynek przynosił dochody, a nie straty. Najważniejszym aspektem pracy zarządcy nieruchomości komercyjnych jest więc czuwanie nad zawartymi umowami najmu – wszystkie powierzchnie budynku powinny być wynajęte, a umowy które się kończą przedłużone na czas. Zarządca dba też o to, żeby najemcy pozostali w budynku. Im więcej wysiłku wkłada w ułatwienie najemcom życia, tym większa szansa że uda utrzymać ich w nieruchomości przez wiele kolejnych lat. Ważne jest również negocjowanie umów najmu oraz nakłonienie najemców do pozostania w budynku. Zarządca w imieniu właściciela ustala warunki przedłużania umowy na korzystnych dla obu stron warunkach.
Od zarządcy zależy, czy budynek będzie utrzymany przez wiele lat w dobrym stanie technicznym. Zatrudnia on ekipy remontowe oraz sprzątające, a także dba o renomę budynku (szczególnie, jeśli jest to prestiżowy obiekt). Im wyższa klasa budynku, tym większa odpowiedzialność spoczywa na zarządcy.

Kto może być właścicielem nieruchomości komercyjnych?

Właściciele nieruchomości komercyjnych to nie tylko osoby fizyczne, ale również instytucje, firmy, różnego rodzaju fundusze. W takich przypadkach do kontaktu z konkretnym zarządcą jest wyznaczana jedna osoba, mająca kontrolować jego działania i być osobą kontaktową. Wspólnota może również powołać zarząd, który ma za zadanie kontaktowanie się z zarządcą.

Prywatne nieruchomości a profesjonalne zarządzanie

Profesjonalny zarządca odnajdzie się w każdej dziedzinie – zarówno biorąc pod opiekę mniejsze, prywatne domy i kamienice, jak i wielkie biurowce. Im więcej doświadczenia ma osoba lub firma, której powierzamy dbanie o budynek, tym lepiej dla naszego biznesu. Profesjonalny zarządca pomoże nam w utrzymaniu nieruchomości w dobrym stanie, dostrzeże problemy związane z nieruchomością na wczesnym etapie i będzie w stanie im zapobiec. Zlecenie zarządzania nieruchomością nie tylko odciąży właściciela, ale też da większą gwarancję że budynek będzie w lepszym stanie.

Zobacz również:

Kto może być zarządcą?

Wykonywanie obowiązków zarządzania nieruchomością wiąże się z uzyskaniem licencji. Dzięki temu można prowadzić działalność zawodową tego typu. Licencja jest przyznawana osobom z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiadanym dyplomem z zakresu gospodarki nieruchomościami. Ponadto musi on odbyć udokumentowaną praktykę oraz zdać stosowny egzamin, który pozwala na późniejsze wykonywanie zawodu. Branżowe licencje wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która prowadzi też Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości. Osoby, starające się o pozwolenie na zarządzanie budynkami muszą posiadać ubezpieczenie OC.
Zarządzanie można prowadzić jako samodzielny przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą lub jako pracownik najemny.

Zarządzanie nieruchomością jest działalnością bardzo odpowiedzialną – osoba, która podejmuje się tego odpowiada często za ogromny majątek (nieruchomości oraz dochody przez nie generowane). Inwestowanie w nieruchomości jest możliwe za zgodą ich właściciela. Ze względu na dużą odpowiedzialność ciążącą na zarządcach, są oni zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Właściciel nieruchomości może bowiem dochodzić swoich praw na drodze sądowej w razie niedotrzymania warunków umowy lub powstania szkód, związanych z działalnością. Zarządzanie bez licencji jest możliwe w wyjątkowych przypadkach – tj. kiedy zarządza się własną nieruchomością. Mogą to czynić również niektóre instytucje (np. Agencja Nieruchomości Rolnych czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa).